Bedrijfsfysiotherapie

Gezondheid van uw medewerkers

De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers, maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars.

De bedrijfsfysiotherapeut werkt aan het voorkomen, verminderen en herstellen aandoeningen van het bewegingssysteem op de werkplek. Waar nodig ondersteunen we bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarbij steeds het uitgangspunt.
Via een geïntegreerde aanpak werkt de bedrijfsfysiotherapeut aan een gezonde werkomgeving.

Een greep uit onze activiteiten

  • Screening van gezondheidsmanagement
  • Inrichting en ontwerp van werkplekken
  • Instructie van werknemers op de werkvloer
  • Uitvoeren en beoordelen van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
  • Onderzoek naar fysieke belasting
  • Spreekuur op locatie
  • Deelname Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT)
  • Advies betreffende het aanbieden van passend werk
  • Cursussen en trainingen voor werknemers en leidinggevenden
  • Behandeling / begeleiding van fysieke klachten

Meer weten?

Wij informeren u vrijblijvend!

Wilt u weten of bedrijfsfysiotherapie iets is voor uw bedrijf?
Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek of een inventarisatie.

Informatie?